Hoppa till huvudinnehåll

Varför visualisering?

Person using VR

Visual Arena är en neutral innovationsplattform under Lindholmen Science Parks programportfölj som initierar och driver projekt som svarar på komplexa problem. Våra verktyg för att uppnå insikter och resultat är visualisering, nyfikenhet och kreativitet i vår experimentella innovation och designansats och möter svar och lösningar som betyder mest för samhället, organisationer och individer.

Hit kan du som organisation komma med dina eller samhällets utmaningar, i ett innovationsprojekt där vi samlar flera experter söker vi svar på utmaningen. Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss

Folk står runt om kring en dator i en filmstudio

Visualisering är ett sätt att kommunicera, ett verktyg som berikar vårt uttryckssätt och hjälper oss att förstå och uppleva.

graf

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga.

Visual Arenas programledare blir påbyggad teknik och VR Headset i ett mörkt rum som är fint belyst med scenljus.

Ett sätt att kommunicera

Visualisering är ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. 

 

 Exempel på värdefulla effekter visualisering kan ha:

  • överbryggar barriärer
  • förenklar och förtydligar
  • skapar förändringskraft
  • åskådliggör det tänkta och det uppmätta

”Det bästa sättet att få hög bandbredd mellan en människa och datorn är att använda visualisering”
 

Anders Ynnerman Visual Forum 2020

Våra expertkompetenser 

Informationsvisualisering över våra fokusområde,: informationsvisualisering, XR, digitala tvillingar, Metaverse och förändringsledning. Olika ikoner syns tillsammmans med text som symboliserar detta.

Upptäck våra innovationsprojekt där vi använder visualisering som ett verktyg för att möta utmanignar

Visualisering

Normkritisk visualisering - förstudie

En förstudie som ville undersöka den normkritiska forskning som har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus...
En väldigt dramatisk scenföreställning med teaterskådespelare som är utklädda till gladiatorer  brottas bland rök

Operaverse

Framtidens digitala scenkonst, vad är det och hur kan den se ut? Det tar vi reda på i förstudien med arbetsnamnet Operaverse.
Sendsmart truck

Sendsmart

Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa...
asta image

ToRSIM - Trafiksimulator

ToRSIM – Trafiksimulator är en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att etablera en arena för transport- och trafiksimulering på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Urban Co-Creation Lab

Urban Co-Creation Lab är ett utvecklingsprojekt som skapar en plattform för samarbete mellan aktörer inom samhällsbyggnad och stadsplanering.
Bild från workshop, två kvinnliga talare pratar inför publik från en UX workshop

UX Arena

The Gothenburg Region is a stronghold for User Experience. There are approximately one million UX-professionals in the world and many predict a continuous strong growth for the discipline. A linear...
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik...
En grön bakgrund. Två personer synd i bild. Två kvinnor. Ena cyklar på en cykel och en har ett VRheadset på sig.

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Baserat på designmodellen double diamond och med hjälp av virtuell reality (VR) som verktyg, utforskar projektet användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en upplevelse som...
XR / VR Visual Arena

XR Scandinavia

XR Scandinavia is a prestudy where Visual Arena and Agder XR examine the possibilities for an innovative and competitive ecosystem for Extended Reality (XR) technology in Scandinavia.

 

Nyttor och effekter

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Bidrar till innovation och demokrati

Visualisering blev erkänt som vetenskaplig disciplin för drygt 30 år sedan, och sedan dess har forskarkåren varit relativt enad om definitionen och betydelsen av vad visualisering betyder. Enkelt förklarat innebär visualisering ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen. Visualisering kan ske till exempel genom bilder, diagram, simuleringar och animeringar. En mer akademisk definition lyder: the use of computer-supported interactive, visual representations of (abstract) data to amplify cognition.

Visualisering är ett område under mycket stark expansion, där ökade insikter om fördelarna med att kommunicera med hjälp av bilder går hand i hand med de ökade tekniska möjligheterna att skapa interaktiva och dynamiska visualiseringar. Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Vi använder ständigt visuell information för att styra vår motorik och för att hämta in information. Så fort ljuset träffat näthinnan startar en process i hjärnan för att tolka det vi ser och dra slutsatser om hur vi ska handla eller reagera. Därför är visuell information mycket viktigt vid interaktion med omvärlden och vid kunskapsöverföring.

Bättre beslut med stöd av visualisering

Genom visualisering kan olika individer få samma bild av en plan eller händelse. Det gör det möjligt att kommunicera över barriärer som genus, kultur och ålder. Det är dock viktigt att förstå att visualisering också kan luras. Det går också att göra fina visualiseringar av dålig eller inkomplett data, så glöm inte att vara källkritisk när du tittar på visualiseringar. 

Tack vare den snabba utvecklingen inom hård- och mjukvara så har vi också blivit bättre på att förstå hur vår syn faktiskt fungerar, hur vi människor tolkar och analysera bilder. Kärnan i visualisering är att vi försöker dela upp arbetsbördan mellan dator och människor. Datorer räknar snabbt och rätt, och människan är duktig på se sammanhang och analysera bilder vilket kan leda till bättre beslut. Därför är visualisering viktigt inom många områden. Visualisering skapar en möjlighet för flera aktörer att se samma sak framför sig. Man har t.ex. sett tydliga vinster i tidseffektivitet vad det gäller beslut kring byggnation när man gått från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen.

En visualisering kan vara en handritad skiss eller en bild skapad med ett datorprogram. När det gäller att göra stora datamängder begripliga används olika former av diagram eller kartor och då talar man om informationsvisualisering. Visualisering används bland annat för att förklara planerade förändringar av stadsmiljö, statistiska samband och medicinska ingrepp. Det är ett viktigt redskap med stor demokratisk och pedagogisk potential.

Med dagens kraftfulla datorer är det möjligt att skapa spektakulära visualiseringar. Man kan resa in i människokroppen och göra upptäcktsfärder till andra galaxer eller ner i havsdjupen. 

Behovet av att visa och åskådliggöra information för andra har funnits så länge det har funnits människor. Från tidiga grottmålningar i södra Europa via de första kartorna till dagens visualiseringar av komplex information inom olika områden som medicin, geografi och datavetenskap.

Vill du veta mer om visualisering? 

Vi har ett unikt nätverk och bred kompetens inom visualiseringsområdet. Visualisering används idag inom många olika branscher till exempel sjukvård, stadsplanering och datavetenskap. Kontakta oss för mer information.

Event där visualisering möter brännande utmaningar