Hoppa till huvudinnehåll

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Innovationsresa för att ta reda på hur vi kan få unga att konsumera mer hållbart

Kvinna i Vr och en person som cyklar

 

Med det akuta behovet av att minska vårt koldioxidavtryck är det allt tydligare att endast tekniska innovationer inte kan lösa klimatkrisen vi står i. Vi måste istället ändra vår livsstil och konsumtionsmönster, och det kräver en djup förståelse för varför vi konsumerar som vi gör. 

Baserat på det här gav vi ut oss på en design- och innovationsresa med målet att utforska användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en VR-upplevelse som skulle uppmuntra unga vuxna till ett hållbart liv.

Vi gjorde det här tillsammans med projektparterna: Vreact, Gullers grupp, Newincom, Göteborgs Stad. Hör dem berätta om projektet nedan! I projektet samarbetade vi även med informationsvisualiserare från Norwegian University of Science and Technology

Den här satsningen var möjlig tack vare del-finansiering från Västra Götalandsregionen.

En av de stora utmaningarna när det gäller att främja hållbara livsstilar är att förstå varför vi konsumerar som vi gör. Konsumtionsbeteenden handlar inte bara om att uppfylla praktiska behov utan också om att skapa en identitet och status. Detta gör det svårt att göra rationella val när det gäller hållbar konsumtion, eftersom vi påverkas av de attityder, värderingar och normer som råder i vår omgivning. Därför måste det finnas stödjande system i individens vardag som underlättar de hållbara valen.

I projektet användes designmodellen double diamond för att identifiera de psykologiska faktorer som spelar in i ungas konsumtion och för att skräddasy en VR-lösning som svarar på användarnas behov och faktorer.  

Vi hittade tre utmaningar för att påverka unga konsumenter att konsumera hållbart 

Man i båt och livdräckt på Svalbard

Hopplöshet

 • Unga känner en hopplöshet att det inte går att göra mycket för klimatet på en individnivå
   
 • De känner att företag och politiker måste ta mer ansvar
   
 • De vill ha fler lagar 
   
 • De vill veta vilken skillnad de kan göra 
Kvinna som gränver i soptunna

Okunskap 

 • Många unga saknar en del kunskap om hållbarhet och om var de kan göra störst skillnad 
   
 • Ungas okunskap hänger också ihop med nästa hinder som vi hittade, den ekonomiska faktorn.
   
 • De vill t ex inte lägga pengar på att konsumera ekologiska tomater då de inte vet vad vad det gör för skillnad
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Den ekonomiska faktorn 

 • Unga känner att det är dyrt att handla hållbart 
   
 • Det är dyrt med ekologiskt 
   
 • Det är dyrt och tidskrävande att åka tåg och kollektivtrafik 
   
 • Det billigaste och tillgängligaste alternativet går först

Det finns hopp. 

Vi hittade även påverkansfaktorer och möjligheter för att få till en betendeförändring för att unga ska konsumera hållbart. 

Folk springer runt i mataffär bland kylar och hyllor med VR headsets

Information i köpläge påverkar 

 • Användarna vet inte vilket det hållbara valet är men: 

 • Data och visualiseringar om hur mycket en produkt har för utsläpp påverkar. 

 • Exempel på detta: staplar, guider och jämförelser 

 • Användarna vill veta hur stor skillnad det gör på ett kollektivt plan om x människor skulle välja en hållbar produkt istället för en ohållbar 

Vänner håller om varandra framför en solnedgång och en bra utsikt över en äng.

Socialpåverkan 

 • Vänner inspirerar till att konsumera och leva hållbart både genom verbal konversation / utbildning och inspirera sina vänner genom sociala markörer 
   
 • Det finns även en dimension av grupptryck och shaming som får unga att konsumera mer hållbart, för annars blir de bedömnda eller får kommentarer av sina medvetna vänner 
Kvinna sitter på bänk framför ett universitet

Utbildningar påverkar till hållbart beteende

 • Användarna som studerat på universitet eller högskola vittnar om att kurser gjort att de har ändrat sin livsstil till en mer hållbar sådan 
   
 • Utbildning i kombination med uppgifter. Studenterna får utbilda sig i hållbarhet i kurser, där får de grotta ned sig i siffror noggrant och får även uppmaningar att använda hållbarhetsguider / appar för skoluppgifter
kvinna sitter och grejar i lummig i trädgård. Vår eller sommar. Rabbatten blommar fint.

Unga romantiserar hållbart leverne  

 • De har en romantiserad bild av att leva hållbart

 • De känner att det finns något autentiskt i att leva hållbart och nära naturen 

 • En lugn och bra känsla infinner sig när de tänker på att leva hållbart 

Med vårt fokus på att skapa en innovation med stor effekt och klimatnytta började vi utforskandet av användarna, samt olika typer av VR lösningar.
 

Från vårt utforskande hittade vi

 • En stor komplex bild av användarnas olikheter och unikhet. Vi är så olika!
 • En stor mängd enskilda VR lösningar som kändes ensamma i en djungel av mötesplatser. Vi såg ett mönster!
   
 • Det finns så mycket bra VR-upplevelser
 • Men de olika upplevelserna hänger inte samman med varandra
 • Användarna har sin egna väg att vandra

Vi tror det behövs en - VR kanal för hållbara livsstilar


Zooma in och ta del av en del av datan som alstrades i våra intervjuer och användartester på prototyper 

Image
Illustration av data

Dokument och presentationer som gjordes inom projektet VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Talking pice, insights

I projektet Vr som empatimaskin: Design för en Hållbar Livsstil har vi intervjuat användarna, testat prototyper på dem och kopplat ihop dem med extern forskning, t ex, Kairos Future, via ChatGPT från det har vi identifierat vad de tänker och känner kring klimatfrågan och hur vi kan påverka dem. Ta del av dem via våra presentationer här nedan.

Projektplanen illustrerad

Illustration av projektets metod 

Kvinna står i grönskande park!

– Som byrå för ledande samhällsaktörer är vi på Gullers Grupp alltid nyfikna på att hitta lösningar som kan bidra till dialog och ökad förståelse och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser stor potential i och är nyfikna på VR-teknik som ett verktyg för att skapa starka upplevelser för att förtydliga det svåra och komplexa och som länk mellan det fysiska och digitala. Ett initiativ som projektet ”VR film som empatimaskin” är intressant då det är viktigt för oss att undersöka alla möjliga vägar där teknik kan hjälpa till för att skapa en hållbar framtid.

menar Susan Lorentzen, Gullers grupp

Man som sitter och ler in i kameran mot en grafisk vägg

– Att förändra fler till en mer hållbar livsstil känns självklart. Livsviktigt. Om min erfarenhet och kompetens inom starka historier och modern teknik bara till en liten grad kan bidra till detta så är valet att engagera mig självklart. Livsviktigt.

säger Andreas, Newincom

Kvinna som ler hoppfullt mot horisonten i kavaj!

– Vi måste hitta nya sätt att påverka motivationen hos unga för att skapa ett hållbart beteende där framtiden alltid ligger i fokus. Vreact brinner för att påverka och inspirera människan med hjälp av Virtual reality och är stolta att medverka i den här nya satsningen

säger Tora Stridh, Vreact

Kvinna som ler stort in i kameran, står framför ett rödmålat sommarhus, somrig känsla i bilden

– Göteborgs Stad arbetar mot målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck nära noll 2030. För att lyckas krävs det att vi har med oss invånarna på den resan eftersom en majoritet av växthusgasutsläppen kommer från just hushållens konsumtion och livsstil. Det ska bli spännande att få utforska målgruppen unga vuxna och hur VR kan stimulera den beteendeförändring som krävs i klimatomställningen.

menar Tove Lund, Demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad

Man som sitter i färgglad miljö!

– Det är fantastiskt att grotta ned sig i användarna, förstå motiven bakom varför de lever den livsstilen som de gör och hur vi kan designa en VR-upplevelse som anspelar på deras känslor för att få dem att aktivt agera. Klimatkrisen vi står i oroar mig och mina kollegor, det känns fantastiskt att utforma en upplevelse som kan påverka till det bättre! 

säger Carl-Fredrik Hansson, projektledare, Visual Arena

Projektet är en del av satsningen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om", en regional kraftsamling för att uppnå ambitiösa klimatmål. Ett av målen är att minska utsläppen av växthusgaser med 80% till år 2030 jämfört med 1990. Dessutom finns det ett viktigt konsumtionsmål som innebär att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 30% till samma år jämfört med 2010.

 

Den här satsningen var möjlig tack vare del-finansiering från Västra Götalandsregionen.

-
Visual Arena, Lindholmspiren 3, Göteborg
Två women looking in AI, a car is burning in the distance

Immersiva upplevelser för klimatet

Evenemanget kommer att fokusera på att utforska skärningspunkten mellan klimatförändringar och...

Vill du veta mer? 

Man i 25årsåldern som ler in i kameran mot en färgglad bakgrund

Carl-Fredrik Hansson

Visual Arena
Kommunikationsansvarig
Bild på Martin Högenberg, en leende man i medelåldern som bär ett par ovala glasögon. Han bär en polo och lutar sig på en utsträckt hand som vilar på ett gångräcke.

Martin Högenberg

Visual Arena
Programansvarig
Person using VR

Engagera dig!

Vill du engagera dig eller driva projekt hos oss? Du kan delta på olika sätt, såsom engagemang i fokusområden, strategiråd, projektansökningar, projektdeltagande, tillgängliggöra teknik, event och...

Våra innovationsprojekt

Visualisering

Normkritisk visualisering - förstudie

En förstudie som ville undersöka den normkritiska forskning som har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus...
En väldigt dramatisk scenföreställning med teaterskådespelare som är utklädda till gladiatorer brottas bland rök

Operaverse

Framtidens digitala scenkonst, vad är det och hur kan den se ut? Det tar vi reda på i förstudien med arbetsnamnet Operaverse.
Sendsmart truck

Sendsmart

Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa...
asta image

ToRSIM - Trafiksimulator

ToRSIM – Trafiksimulator är en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att etablera en arena för transport- och trafiksimulering på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Urban Co-Creation Lab

Urban Co-Creation Lab är ett utvecklingsprojekt som skapar en plattform för samarbete mellan aktörer inom samhällsbyggnad och stadsplanering.
Bild från workshop, två kvinnliga talare pratar inför publik från en UX workshop

UX Arena

The Gothenburg Region is a stronghold for User Experience. There are approximately one million UX-professionals in the world and many predict a continuous strong growth for the discipline. A linear...
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik...
En grön bakgrund. Två personer synd i bild. Två kvinnor. Ena cyklar på en cykel och en har ett VRheadset på sig.

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Baserat på designmodellen double diamond och med hjälp av virtuell reality (VR) som verktyg, utforskar projektet användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en upplevelse som...
XR / VR Visual Arena

XR Scandinavia

XR Scandinavia is a prestudy where Visual Arena and Agder XR examine the possibilities for an innovative and competitive ecosystem for Extended Reality (XR) technology in Scandinavia.